افسون

افسون که بعد از چندسال و بخاطر فوت پدر و مادرش به ایران آمده، میخواهد تا زمان فروش همه مال و اموال در خانه قدیمیشان بماند.

.
یک شب احساس میکند بعضی اتفاقات غیر عادی هستند و تصمیم میگیرد به دنبال صداهایی که میشنود، چرخی در خانه بزند.
.
نیمه شب برای شما که دوستانش هستید پیغام گذاشته: “من میترسم اگه تا یه ساعت دیگه خبری ازم نشد بیاین دنبالم”
.
خودتان را به آنجا میرسانید اما همینکه وارد خانه میشوید در پشت سرتان بسته میشود…

 

 

بارگذاری...
پیچیدگی

8.5 از 10

مدت زمان لازم

75 دقیقه

تعداد اعضای لازم

4 تا 6 نفر