اتاق ۲۰۷۷

مردم میترسیدند گوشی خود را روشن کنند… نخست وزیر نیز برای پیشگیری از آسیب های بیشتر ، دستور به قطع کردن اینترنت کل کشور داده بود… همه ی شرکت ها، اداره ها و همه ی وسایل الکترونیکی مورد حمله ی هکری به اسم H04X بودند… اما او یک هکر عادی نبود، هر جایی را که هک میکرد عکس خود را در آنجا به نمایش در می آورد و سرنخی را عمدا به جا می گذاشت تا پلیس او را پیدا کند… اما با این وجود هیچ کس نمیتوانست این کار را انجام دهد.
.
اتاق “۲۰۷۷” آخرین سرنخی است که از او وجود دارد و شما مسئول بررسی آن هستید.

  • موضوع : معمایی – سیاسی

  • تِم : مُدرن – بلک لایت

  • هزینه نهایی: بابت هر نفر ۳۵ هزار تومان

  • پیش پرداخت: ۳۵ هزار تومان

پیچیدگی

7.5 از 10

مدت زمان لازم

60

تعداد اعضای لازم

4 تا 7 نفر

درصد موفقیت

90%

رکورد

31